John Piper – Regenerarea este cauza credinţei

În primul rând, putem spune că regenerarea este cauza credinţei. Acest lucru este limpede în 1 Ioan 5:1: „Oricine crede [adică, are credinţă] că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu”. Naşterea din Dumnezeu are ca rezultat credinţa noastră. Credinţa noastră este dovada imediată a naşterii din Dumnezeu.

În al doilea rând, putem spune că iubirea de oameni este rodul acestei credinţe. Aceasta este direcţia argumentului lui Ioan din versetul 4 al capitolului 5: „ceea ce învinge lumea” – adică dă la o parte piedicile din calea iubirii de oameni – „este credinţa noastră”.

Astfel, în ordinea cauzalităţii, avem: 1) naşterea din nou, 2) credinţa în Isus şi 3) păzirea poruncilor lui Dumnezeu fără sentimentul împovărării, şi anume iubirea de oameni. Dumnezeu cauzează naşterea din nou. Naşterea din nou este crearea unei noi vieţi care îl vede pe Hristos aşa cum este şi îl acceptă; iar această acceptare taie rădăcinile poftelor lumii şi ne eliberează pentru a iubi.

Legătura dintre acţiunea noastră în naşterea din nou şi acţiunea lui Dumnezeu în naşterea din nou este o relaţie de cauză şi efect. Acţiunea lui Dumnezeu se află dedesubtul acţiunii noastre. Noi ne curăţăm inima în ascultare de Evanghelie, adică, noi punem în acţiune regenerarea; şi putem face lucrul acesta deoarece Dumnezeu ne regenerează.

Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi?

1. Înseamnă că trebuie să credem pentru a fi mântuiţi. „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Faptele Apostolilor 16:31). Naşterea din nou nu ia locul credinţei; naşterea din nou include credinţa. Naşterea din nou este naşterea credinţei.

2. Înseamnă că dacă suntem lăsaţi la latitudinea noastră, nu vom crede. Nu există speranţa ca cel mort să respire prin sine însuşi.

3. Înseamnă că Dumnezeu care este bogat în îndurare şi are o dragoste măreaţă şi har suveran este cauza decisivă a credinţei tale.

4. Conform cu 1 Petru 1:22 („Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima”), rodul celor născuţi din nou este dragostea. Ceea ce înseamnă că nimic din viaţă nu rămâne neatins de naşterea din nou: rasism, încălzirea globală, avortul, asigurările sociale limitate pentru copii, problema celor fără locuinţă, sărăcia, războiul din Irak, infracţiunile celor sus-puşi, traficul de fiinţe umane, criza mondială, SIDA, creşterea numărului de familii monoparentale, lăcomia din spatele crizei creditelor neperformante, tratamentul imigranţilor ilegali sau necazurile creştinilor care tocmai ies din închisoare. Nimic nu rămâne neatins. Şi, cel mai important, tu intri în împărăţia lui Dumnezeu şi îl vei privi pe Isus faţă în faţă pentru veşnicie.

(Fragmente din cartea În sfârşit viu, John Piper, Editura Kingstone, Codlea, 2009)

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2012/04/john-piper-regenerarea-este-cauza-credintei/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: