John Piper, la Bucureşti

Prin proclamarea Evangheliei harului lui Dumnezeu, în cadrul întâlnirii cu tema „Nu-ţi irosi viaţa”, de la Sala Palatului, duminică, 6 mai, s-a încheiat seria de evenimente prilejuite de prezenţa la Bucureşti a pastorului John Piper. Conferinţa „Dumnezeu este Evanghelia”, desfăşurată la Crystal Pallace Ballrooms, a strâns peste 750 de participanţi. Cele trei sesiuni susţinute de John Piper s-au concentrat asupra explicării şi argumentării scripturale a motto-ului vieţii şi slujirii sale: Dumnezeu este cel mai glorificat în noi atunci când noi suntem cei mai împliniţi în El.

Dintre cele mai importante fraze rostite de Piper în timpul conferinţei am reţinut următoarele:

Când spun că Dumnezeu este Evanghelia, vreau să spun că binele cel mai mare, cel mai bun, suprem şi decisiv al Evangheliei, fără de care niciun alt dar nu ar fi bun, este gloria lui Dumnezeu pe faţa lui Hristos revelată spre împlinirea noastră veşnică.

Din când în când, îmi întreb biserica: dacă vi s-ar oferi raiul cu toate binecuvântările lui, dar Dumnezeu n-ar fi acolo, v-aţi dori să fiţi în acel loc? Mă tem că mulţi creştini ar răspunde pozitiv la o astfel de întrebare. Şi asta deoarece, pentru ei, Evanghelia nu este Dumnezeu Însuşi. Darurile secundare ale Evangheliei au devenit propriul lor Dumnezeu.

La cele cinci Sole ale Reformei, aş mai adăuga una: cei născuţi din nou trebuie să-L aibă numai pe Dumnezeu ca plăcere veşnică a lor.

Versetele pe care ni le-am ales la începutul căsniciei noastre au fost din Habacuc 3:17 „Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, 18 eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!”

Niciun păcătos nu poate veni la Dumnezeu decât prin crucea lui Hristos, dar crucea are scopul de a ne îndrepta privirea spre Dumnezeu. Hristos a suferit pentru ca bucuria noastră supremă să fie Dumnezeu.

Una dintre problemele majore ale evangheliei prosperităţii care se predică astăzi de-a lungul şi de-a latul pământului este că darurile secundare ale lui Dumnezeu sunt transformate în binecuvântări principale.

Dacă îl preţuieşti pe Isus mai mult decât viaţa ta, eşti un om transformat.

Tot ceea ce face Dumnezeu, inclusiv dragostea lui pentru mine, Îl înalţă, Îl preamăreşte pe El.

Dumnezeu te-a ales ca să fii copilul Său, pentru ca harul Lui să fie slăvit.

Evanghelia este un plan, un eveniment, o ofertă gratuită şi o aplicare a lucrării lui Hristos în viaţa noastră.

Eu cred că Dumnezeu vrea să folosească bisericile evanghelice din România ca instrumente prin care Evanghelia să fie proclamată şi în alte zone ale Europei. Aş vrea să reîmbrăţişaţi Evanghelia şi să vă gândiţi la ea ca fiind puterea lui Dumnezeu de a transforma Europa.

Bucuria noastră în Dumnezeu produce dragoste pentru alţii.

Ceea ce dă gust vieţii creştinului şi reprezintă o mărturie pentru ceilalţi este bucuria sa chiar în mijlocul necazurilor. Lumea nu poate înţelege o astfel de atitudine; ea se bucură doar atunci când toate lucrurile merg bine.

Creştinii se deosebesc de musulmanii radicali. Musulmanii radicali ucid oameni ca să ajungă în paradis. Creştinii sunt gata să-şi dea viaţa pentru alţi oameni. Noi îi iubim pe vrăjmaşii noştri şi suntem gata să ne dăm viaţa pentru ei. Şi nu facem asta fiind morocănoşi, ci cu bucurie. Aceasta este o minune pe care oamenii din jur nu o pot înţelege. România are o nevoie disperată să vadă aceste lucruri. Întreaga Europă are nevoie să vadă această dragoste pentru vrăjmaşi, care este, pur şi simplu, îmbibată de Dumnezeu.

Dacă scapi de persecuţie, sărăcie şi necazuri, nu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să te bucuri! Dacă vrei să ai bucurie în mijlocul necazului, trebuie să se producă un miracol. Aceasta este Evanghelia pe care vă chem să o predicaţi în România: oamenii trebuie să se bucure în Dumnezeu, nu în lucrurile care vin de la El.

Dragostea este abundenţa bucuriei în Dumnezeu. Ea împlineşte nevoile altora, cu bucurie, în mijlocul necazului.

Sunt atât de mulţi creştini care cred că viaţa creştină înseamnă să-ţi împlineşti datoria cu stoicism. Dumnezeu nu apreciază dărnicia făcută într-un spirit morocănos. El iubeşte pe cel ce dă cu bucurie.

Nimic nu mă face mai fericit decât să împărtăşesc cu alţii credinţa şi nădejdea pe care le am în Dumnezeu.

Când comoara voastră este pe acest pământ vă veţi mânia pe oricine va încerca să vă fure comoara.

Atunci când eşti împlinit în Dumnezeu, această împlinire se va revărsa într-un belşug de dărnicie şi fapte bune. Bucuria noastră în Dumnezeu se revarsă spre ceilalţi într-un act al dragostei jertfitoare. Românii au nevoie să vadă asta. Europa trebuie să vadă asta. Toate naţiunile lumii trebuie să vadă asta.

Vineri, 4 mai, în cadrul conferinţei, a fost anunţată lansarea versiunii în limba română a site-ului desiringgod.org, de unde, pe lângă alte resurse, poate fi descărcată gratuit (în format PDF) cartea Dumnezeu este Evanghelia, tradusă şi publicată la Editura Făclia.

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2012/05/john-piper-in-romania/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: