C.H. Spurgeon. O explicaţie a versetului din Ioan 6:66

La 5 februarie 1882, predicând despre cuvintele „Din clipa aceea, mulți dintre ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El” (Ioan 6:66), Spurgeon a spus:

„În acest caz greșeala a fost din cauza doctrinei… Adevărul a fost prea tare pentru ei, nu putea fi suportat. «Acestea sunt cuvinte grele. Cine le poate suporta?» Un adevărat ucenic stă la picioarele învățătorului său și crede ceea ce i se spune, chiar și atunci când nu poate înțelege sensul pe deplin sau când nu poate să vadă motivele pentru care învățătorul lui îi spune acele vorbe; dar acești oameni nu au avut duhul adevărat al unui ucenic și prin urmare când Învățătorul lor a început să scoată la iveală părțile ascunse din sulul adevărului, ei nu au ascultat ceea ce le-a citit. Ei au crezut cât au înțeles, dar când nu au mai putut înțelege s-au întors pe călcâie și au părăsit școala Marelui Învățător.

În plus, Domnul Isus Hristos îi învățase despre doctrina suveranității lui Dumnezeu și despre nevoia după Duhul lui Dumnezeu ca oamenii să fie conduși la El, «pentru că Isus știa de la început cine erau cei care nu credeau și cine avea să-L vândă. Şi a spus: ‘Adevărat vă spun că nimeni nu vine la mine decât prin Tatăl’». Aici, Domnul nostru a rostit puțin din doctrina demodată a harului fără plată, pe care oamenii din zilele noastre nu o mai agreează. Ei o numesc «calvinism» și o pun deoparte, laolaltă cu vechile dogme răsuflate, necunoscute acestui veac iluminat. Nu știu ce drept au ei să atribuie reformatorului din Geneva o doctrină la fel de veche ca și dealurile. Dar Domnul nostru Isus nu a ezitat niciodată să susțină acest adevăr în fața dușmanilor săi. El le-a spus: «Voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile Mele, după cum v-am spus». «Nimeni nu poate veni la mine, în afară de cel pe care îl aduce Tatăl care m-a trims pe Mine» Aici El le spune deschis că ei mi pot veni la El decât dacă Tatăl le dă harul să vină. Ei nu au putut să primească această doctrină umilitoare, așa că au plecat pe alt drum.”

(Spurgeon cel uitat, Iain Murray, Editura Multimedia, 1995)

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2011/05/c-h-spurgeon-o-explicatie-a-versetului-din-ioan-666/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: