Return to Teologie sistematică

Lucrurile viitoare

1    Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
2    să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
3    Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
4    potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
5    Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
6    Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
7    Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuienumai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.
8    Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9    Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10    şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11    Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12    pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsitplăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.
13    Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
14    Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 2)

 


ARTICOLE ȘI STUDII TEOLOGICE

 

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/teologie-sistematica/lucrurile-viitoare/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: