Teologie sistematică

Atunci când teologia este separată de Hristos, este nu doar zadarnică, ci şi confuză, nebună, înşelătoare şi falsă. (Jean Calvin)

Teologia este făcută cu intenţia de a fi trăită, pusă în rugăciune şi cântată! (Wayne Grudem)

Teologia creştină cuprinde întregul studiu referitor la Dumnezeu şi la relaţia Sa cu omul şi cu universul, încorporând în mod specific toate doctrinele biblice. (Scott David Fautz)

ARTICOLE

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/teologie-sistematica/

Dumnezeu

10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui. 11 El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează. 12 „Cine a măsurat apele …

Isus Hristos

1    La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2    El era la început cu Dumnezeu. 3    Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din cea fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4    În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5    Lumina luminează în întuneric, …

Duhul Sfânt

7    Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8    Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9    În ce priveşte păcatul: fiindcă ei …

Omul

26  Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27  Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi …

Biserica

… pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Matei 16:18)   ARTICOLE ŞI STUDII TEOLOGICE   Richard Baxter – Un îndemn adresat pastorilor Criteriile biblice pentru conducătorii spirituali ai Bisericii Peter Masters – Este botezul echivalent cu circumcizia? Peter Masters – De ce nu recunoaştem botezul copiilor? …

Lucrurile viitoare

1    Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2    să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului …

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: