Return to Doctrinele harului

Perseverenţa sfinţilor

26 Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. (Ioan 10)

38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa,nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 8

Nu prin meritele şi prin forţele lor, ci prin îndurarea gratuită a lui Dumnezeu reuşesc cei aleşi să nu piardă definitiv credinţa şi harul şi să nu rămână în prăbuşirea lor şi apoi să piară pentru vecii vecilor, lucru care, în ceea ce-i priveşte pe ei, s-ar întâmpla nu numai destul de uşor, dar în modul cel mai sigur posibil. Însă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, pieirea unui copil al Său nu se va întâmpla niciodată, pentru că planul alegerii Sale veşnice nu se poate schimba; nici promisiunile Sale nu pot fi încălcate; nici chemarea pe care a adresat-o pe temeiul planului Său neschimbător nu poate fi revocată; nici meritele, mijlocirea şi protecţia Domnului Isus Hristos nu pot fi nimicite; nici pecetea Duhului Sfânt nu poate fi zădărnicită sau abrogată.

Canoanele de la Dort (Dordrecht)

 

ARTICOLE ȘI STUDII TEOLOGICE
ALTE ARTICOLE
PREDICI AUDIO

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/doctrinele-harului/perseverenta-sfintilor/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: