Doctrinele harului

16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului –,
17 deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“ (Romani 1)

1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre 2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2)

El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii…(2 Timotei 1:9)

Acest har al lui Hristos, fără de care nici pruncii şi nici adulţii nu pot fi mântuiţi, nu este acordat pentru orice merite, ci este oferit gratis, pe a cărui bază este numit şi har. „Fiind justificaţi”, spune apostolul, „fără plată prin sângele Său”.

Augustin

Păcatul primului om a slăbit atât de mult voinţa liberă încât nimeni nu poate nici să-l iubească pe Dumnezeu aşa cum ar trebui şi nici să creadă în Dumnezeu sau să facă bine de dragul lui Dumnezeu, decât dacă harul milei divine l-a precedat… Noi credem, de asemenea, spre beneficiul nostru că în fiecare lucrare bună nu noi suntem cei care luăm iniţiativa şi suntem apoi asistaţi prin mila lui Dumnezeu, ci Însuşi Dumnezeu ne inspiră mai întâi atât credinţa în El, cât şi dragostea pentru El, fără faptele noastre bune anterioare, care să merite răsplată, aşa încât noi să căutăm în mod credincios sacramentul botezului şi, după botez, să fim capabili prin ajutorul Său să facem ceea ce este pe placul Lui.

Sinodul de la Orange, 529 d.Hr.

Dar acum, că Dumnezeu a luat mântuirea mea în afara controlului voinţei mele, şi a pus-o sub controlul Său, şi a promis să mă salveze, nu în funcţie de munca şi alergarea mea, ci potrivit harului Său şi milei Sale, am certitudinea că El este credincios şi nu mă va minţi şi, de asemenea, [am certitudinea] că [El] este atât de mare şi puternic încât toţi demonii din iad şi toate forţele adverse nu mă vor putea smulge de lângă El. Mai mult, am certitudinea că Îi sunt plăcut lui Dumnezeu, nu în virtutea meritelor sau faptelor mele, ci datorită favorurilor Sale pline de bunătate pe care mi le-a promis, aşa că dacă voi lucra prea puţin sau prost, El nu îmi va imputa aceste lucruri, ci cu o compasiune părintească mă va ierta şi mă va face mai bun. Aceasta este gloria sfinţilor primită de la Dumnezeul lor.

Martin Luther

Vechiul adevăr pe care l-a predicat Calvin, pe care l-a predicat Augustin, pe care l-a predicat Pavel, e adevărul pe care trebuie să-l predic eu azi, ori altfel aș fi necredincios conștiinței mele și Dumnezeului meu. Nu pot modela adevărul; nu cunosc așa ceva ca tocirea tăișului ascuțit al unei doctrine. Evanghelia lui John Knox este Evanghelia mea. Ceea ce a răsunat ca un tunet de-a lungul Scoției trebuie să răsune din nou de-a lungul Angliei.

Charles H. Spurgeon

Şi dacă Dumnezeu i-ar cere păcătosului – mort în păcat – ca el să facă primul pas, atunci El ar cere tocmai acel lucru care ar face mântuirea imposibilă sub Evanghelie la fel cum a fost dintotdeauna sub Lege, ţinând cont că omul este deopotrivă incapabil de a crede şi de a asculta, şi este lipsit de puterea de a veni, în aceeaşi măsură în care este lipsit de puterea de a merge în cer fără Hristos. Puterea trebuie să i se dea dacă este mort în păcat; Duhul trebuie să-l învie. Este legat de mâini şi de picioare, înlănţuit de păcat, Duhul trebuie să-i taie legăturile păcatului şi atunci omul va zburda spre libertate. Dumnezeu trebuie să vină şi să dărâme gratiile de fier şi numai după aceea omul poate scăpa; dacă aceasta nu se întâmplă însă mai întâi, omul ar pieri sub Evanghelie la fel cum ar fi pierit sub Lege.

Aş înceta să predic dacă aş crede că Dumnezeu, cu privire la mântuire, cere de la om lucruri pe care El să nu se angajeze să i le dea… Eu sunt mesagerul şi transmit mesajul Stăpânului; dacă nu-ţi place mesajul, ceartă-te cu Biblia, nu cu mine; atâta timp cât am Scripturile de partea mea, voi îndrăzni şi te voi provoca să dovedeşti că greşesc. „Mântuirea este a Domnului” (Iona 2:9). Domnul trebuie să o dea, să facă din nedoritor doritor, dintr-un neevlavios un om evlavios şi să aducă pe cel mai încrâncenat rebel la picioarele lui Isus, fiindcă altfel, mântuirea nu poate avea loc. Neagă faptul că Domnul trebuie să dea mântuirea şi ai rupt veriga lanţului, tocmai acea verigă ce era necesară pentru a-i da integritate. Dă la o parte faptul că Dumnezeu este Acela care începe buna lucrare, şi că El ne trimite, ceea ce predicatorii din vechime au numit „harul preventiv”. Înlătură acest aspect şi ai ruinat întreaga mântuire; făcând aceasta ai luat tocmai cheia de boltă şi acum totul va cădea în ruină. Nu mai rămâne nimic atunci.

Charles H. Spurgeon

ARTICOLE ŞI STUDII TEOLOGICE
ALTE ARTICOLE

PREDICI AUDIO

PREDICI VIDEO

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/doctrinele-harului/

Depravarea totală

9 … Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, 10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu …

Alegerea necondiționată

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5 ne-a rânduit mai dinainte să fim …

Ispăşirea limitată

Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei1:21) Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească,ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Matei 20:28) 14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc …

Harul irezistibil

  Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. (Ioan 6:44) În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. (Ioan 5:21) El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi …

Perseverenţa sfinţilor

26 Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29 Tatăl Meu, care Mi …

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: