Return to Doctrinele harului

Ispăşirea limitată

Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei1:21)

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească,ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Matei 20:28)

14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. (Ioan 10)

A fost planul suveran al lui Dumnezeu Tatăl, dorinţa Sa glorioasă şi buna plăcere a voii Sale ca eficienţa dătătoare de viaţă şi mântuire a morţii nespus de scumpe a Fiului Său să se întindă la toţi aleşii Lui, pentru a le acorda numai lor credinţa justificatoare şi prin intermediul acesteia să-i conducă neabătut la mântuire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a găsit cu cale ca Isus Hristos, prin sângele Său vărsat pe cruce (prin care El a confirmat Noul Legământ), să răscumpere din orice popor, din orice neam şi din orice limbă, pe toţi aceia care au fost aleşi din veşnicii pentru mântuire şi I-au fost daţi de Tatăl; să le acorde credinţa şi, împreună cu ea, toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt, dobândite prin moartea Sa; să-i cureţe, prin sângele Său, de orice păcat: originar sau actual, comise fie înainte de convertire, fie după aceea; să-i păstreze statornici până la capăt şi, în final, să-i facă să se înfăţişeze înaintea Lui, slăviţi, fără vină şi fără prihană.

Canoanele de la Dort (Dordrecht)

 

ARTICOLE ŞI STUDII TEOLOGICE
ALTE ARTICOLE

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/doctrinele-harului/ispasirea-limitata/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: