Return to Teologie sistematică

Isus Hristos

1    La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2    El era la început cu Dumnezeu.
3    Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din cea fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4    În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5    Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
6    A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7    El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8    Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9    Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10    El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11    A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12    Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13    născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici dinvoia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14    Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
15    Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. –
16    Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;
17    căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
18    Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1)

 

ARTICOLE ŞI STUDII TEOLOGICE

PREDICI VIDEO

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/teologie-sistematica/isus-hristos/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: