Charles Spurgeon – Un catehism puritan

La jumătatea secolului al XIX-lea, A doua mărturisire de credinţă baptistă de la Londra din 1689 şi Catehismul cel scurt de la Westminster căzuseră în desuetudine printre baptiştii particulari din Anglia. Cauzele acestei schimbări sunt multe şi variate, motivul principal fiind legat de extinderea hipercalvinismului. În încercarea de a pune de acord întregul adevăr al Evangheliei cu scopul lui Dumnezeu de a-i mântui pe cei aleşi, hipercalviniştii neagă faptul că există o poruncă universală de a ne pocăi şi de a crede şi afirmă că avem numai mandatul de a-i invita la Hristos pe aceia care sunt conştienţi de un sentiment de păcat şi de nevoie. Cu alte cuvinte, hipercalviniştii susţin că îndemnurile Evangheliei trebuie adresate doar celor care au fost mişcaţi spiritual să-L caute pe Mântuitor şi nu celor care se află în moartea necredinţei şi a indiferenţei.

Spurgeon a crezut că hipercalvinismul, îndepărtând atenţia omului de la caracterul central al credinţei personale în Hristos, a denaturat accentul pus de Noul Testament pe acesta şi a sprijinit automulţumirea în cei necredincioşi. În ochii lui Spurgeon, hipercalvinismul a greşit enorm prin eşecul său de a fi caracterizat de zel pentru o evanghelizare militantă şi răspândită în toată lumea.

Spurgeon a căutat să recupereze calea biblică, între un arminianism centrat pe om, pe de o parte, şi un hipercalvinism deist, pe de altă parte. El credea că acest catehism păstrează şi apără linia îngustă a Evangheliei harului lui Dumnezeu.


Catehismul a fost trimis la tipografie în preajma zilei de 14 octombrie 1855, când Spurgeon a predicat în Biserica New Park Street din Psalmul 90:1 („Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam”). În varianta tipărită a predicii (
The Glorious Habitation) se anunţa iminenta apariţie a acestui catehism şi a unei noi ediţii din A doua mărturisire de credinţă baptistă de la Londra din 1689.

Traducerea în limba română a Catehismului lui Spurgeon a fost realizată de pastorul Adrian Bârzu.


Sunt convins că folosirea unui catehism bun în toate familiile noastre va fi o importantă măsură de protecţie împotriva erorilor tot mai mari; prin urmare, am compilat acest mic manual din catehismele baptiste şi din cele de la Westminster, pentru a fi utilizat în biserica şi congregaţia noastră. Este bine ca aceia care îl vor folosi în familiile lor sau în clase să se străduiască să explice sensul, dar cuvintele trebuie învăţate atent pe de rost, pentru că, peste ani, ele vor fi înţelese mult mai bine.

Fie ca Domnul să binecuvânteze tot mai mult pe prietenii mei dragi şi familiile lor; aceasta este rugăciunea iubitorului lor pastor!
C. H. Spurgeon


„Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2012/03/charles-spurgeon-un-catehism-puritan/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: