James Montgomery Boice – Chipul lui Dumnezeu în om

Genesa 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Chipul lui Dumnezeu în om înseamnă, în primul rând, că omul posedă acele atribute ale personalităţii pe care şi Dumnezeu le posedă, iar animalele, plantele şi materia nu posedă aceste atribute. Pentru a avea personalitate, omul trebuie să aibă intelect, voinţă şi sentimente (inclusiv sentimente religioase). Dumnezeu are personalitate, dar şi noi avem. A spune că un animal posedă un fel de personalitate înrudită cu cea umană are sens numai până la un punct. Personalitatea, în sensul pe care i-l atribuim aici, este ceva ce face legătura între om şi Dumnezeu, însă nu face legătura între om sau Dumnezeu şi restul creaţiei.

Un al doilea element în crearea omului după chipul lui Dumnezeu este moralitatea. Moralitatea include alte două elemente, libertatea şi abilitatea. Libertatea pe care omul o are nu este una absolută. Chiar şi la început, primul bărbat, Adam, şi prima femeie, Eva, nu au fost autonomi. Ei erau creaturi, iar responsabilitatea lor era să îşi recunoască acest statut prin ascultare faţă de Dumnezeu. După căderea în păcat, acea libertate iniţială a fost restrânsă în aşa fel încât, după cum spunea Augustin, posse non peccare („capacitatea de a nu păcătui”) a devenit non posse non peccare („incapacitatea de a nu păcătui”).

Al treilea element în crearea omului după chipul lui Dumnezeu este spiritualitatea. Omul există pentru comuniunea cu Dumnezeu, care este Duh (Ioan 4:24). Comuniunea cu Dumnezeu trebuie să fie veşnică aşa cum Dumnezeu este veşnic. Trebuie să spunem că, deşi avem trupuri fizice, cum au plantele, şi suflete, cum au animalele, numai omul are duh. Numai la nivelul duhului suntem conştienţi de existenţa lui Dumnezeu şi avem părtăşie cu El.

Suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu şi, prin urmare, avem valoare înaintea lui Dumnezeu şi înaintea altora. Dumnezeu îi iubeşte pe oameni, bărbaţi şi femei, mult mai mult decât pe animale, plante sau materia fără suflet. Mai mult, El are simţăminte faţă de oameni, Se identifică cu ei în Cristos, simte durere pentru ei şi intervine în istorie pentru ca fiecare din noi să devină ceea ce El a vrut să fim.

(Fragment din capitolul „Crearea omului” din volumul Fundamente ale credinţei creştine. O prezentare accesibilă a teologiei protestante, James Montgomery Boice, traducere Corneliu Simuţ, Editura Institutului Biblic „Emanuel”, Oradea, 2000.)

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2012/11/james-montgomery-boice-chipul-lui-dumnezeu-in-om/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: