Conferință HeartCry, la București

Asociația Misionară HeartCry a organizat la București, în perioada 27-29 octombrie 2011, conferința creștină susținută de Charles Leiter, pastor al Lake Road Chapel, din Kirksville, Missouri, și Ryan Fullerton, pastor al Immanuel Baptist Church, din Louisville, Kentucky.

Mesajele pastorului Charles Leiter au fost centrate în jurul temei „Vrednicia lui Dumnezeu și implicațiile ei”, pornind de la capitolele 4 și 5 din cartea Apocalipsa și de la întrebarea „Cât de valoros este Dumnezeu?”.

Pastorul Leiter distinge trei cântări de laudă adresate lui Dumnezeu în textul menționat:

Cântarea ființei lui Dumnezeu (Apocalipsa 4:8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!”). Cei care îl laudă aici pe Dumnezeu sunt creaturile care nu au căzut în păcat, cei patru heruvimi. Domnul Dumnezeu este glorificat pentru ceea ce este El, pentru sfințenia Sa.

Cântarea creației lui Dumnezeu (Apocalipsa 4:10,11 Cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!” ). Domnul este lăudat de cei douăzeci și patru de bătrâni pentru Universul pe care El l-a adus în ființă și pe care îl susține.

Cântarea răscumpărării lui Dumnezeu (Apocalipsa 5:8-12 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Şi cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!”). Dumnezeu este infinit în vrednicie pentru că L-a dat pe Unicul Său Fiu ca să răscumpere mulți oameni din păcat.

Vrednicia infinită a lui Dumnezeu are implicații adânci în viața noastră: în slujire, în închinare, în evanghelizare. Scopul ultim al lucrărilor lui Dumnezeu (creația, răscumpărarea, pedeapsa veșnică) este gloria Sa. Valoarea infinită a lui Dumnezeu ne comunică țelul cel mai important al omului: glorificarea lui Dumnezeu.

Sesiunile susținute de pastorul Ryan Fullerton au urmărit prezentarea mai multor aspecte practice din capitolele 1, 2, 4 și 7 ale cărții profetului Daniel, răspunzând la întrebări precum: „Cum își manifestă Dumnezeu îndelunga răbdare pentru cel păcătos arunci când dorește să-l mântuiască?” sau „Care este scopul literaturii apocaliptice?”

Mesajele vor putea fi ascultate în întregime pe site-ul HeartCry Europa.

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2011/10/charles-leiter-si-ryan-fullerton-la-bucuresti/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: