Baptiştii reformați – câteva elemente distinctive

O revigorare a interesului pentru teologia reformată s-a observat încă din anii 1960, în special în Marea Britanie şi S.U.A.; această preocupare s-a răspândit destul de rapid, astfel că în prezent se poate vorbi despre o mişcare reformată în aproape fiecare parte a lumii. Baptiştii şi prezbiterienii au beneficiat îndeosebi de pe urma acestei recuperări a credinţei istorice reformate. Cele mai vechi biserici baptiste particulare au fost revitalizate, iar noi biserici baptiste reformate au luat fiinţă.

Convingerile doctrinare specifice baptiştilor reformaţi sunt rezumate în A doua mărturisire de credinţă baptistă de la Londra din 1689. Baptiştii reformaţi subscriu pe deplin (sau cu mici amendamente) la această mărturisire de credinţă ca un standard şi o sinteză a celor mai importante învăţături biblice. În acest document, doctrinele majore ale Sfintei Scripturi sunt prezentate în mod clar şi concis, dar totuşi destul de profund, astfel încât să constituie un manual de referinţă util în această perioadă dominată de superficialitate şi confuzie.

În 1855, la reeditarea Second London Baptist Confession of 1689, Charles Spurgeon spunea membrilor Bisericii din New Park Street următoarele cuvinte: „Acest document străvechi este un rezumat excelent al lucrurilor pe care noi le credem cu tărie. Mâna ocrotitoare a Dumnezeului triunic ne-a păstrat credincioşi faţă de afirmaţiile deosebite ale Evangheliei noastre glorioase şi ne simţim cu atât mai hotărâţi să trăim prin ele în permanenţă… Acest mic volum nu este o normă autoritară sau un cod al credinţei, care ar trebui să vă încătuşeze, ci un ajutor în controverse, o întărire în credinţă şi o unealtă pentru zidire în neprihănire. Membrii mai tineri ai bisericii găsesc în el un material doctrinar în miniatură, iar cu ajutorul dovezilor scripturale vor putea să justifice speranţa care este în ei… Să nu vă fie ruşine de credinţa voastră; aduceţi-vă aminte că aceasta este Evanghelia străveche a martirilor, duhovnicilor, reformatorilor şi a sfinţilor. Dar mai presus de toate este Adevărul lui Dumnezeu, pe care porţile locuinţei morţilor nu îl pot birui. Fie ca vieţile voastre să împodobească credinţa voastră, fie ca exemplul vostru să recomande mărturisirea voastră de credinţă. Mai presus de toate, trăiţi în Hristos Isus, umblaţi în El, nedând crezare niciunei alte învăţături decât celei care este aprobată în mod vizibil de către El şi insuflată de Duhul Sfânt. Ţineţi-vă tare de Cuvântul lui Dumnezeu, care este schiţat aici pentru voi.”


Baptiştii reformaţi se disting prin următoarele elemente:

Întâietatea Cuvântului lui Dumnezeu

Biblia este inerantă, infailibilă şi singura autoritate în toate problemele de credinţă şi practică. Predicarea expozitivă a Scripturii trebuie să ocupe locul central în închinarea înaintea lui Dumnezeu.

Suveranitatea lui Dumnezeu

Dumnezeu este atotputernic şi în controlul absolut al creaţiei, istoriei şi mântuirii. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a predestinat anumite persoane pentru mântuire.

Fiecare om se naşte păcătos şi este incapabil să facă ceva pentru a fi acceptat de Dumnezeu.

Dumnezeu îi cheamă pe cei aleşi prin proclamarea Evangheliei, le dă o natură nouă, prin puterea Duhului Sfânt, astfel încât aceştia se întorc de bunăvoie de la păcat la Hristos pentru a fi mântuiţi. Domnul Isus Şi-a dat viaţa ca jertfă de ispăşire pentru poporul Său, a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer. Mântuirea este, prin urmare, un dar gratuit al lui Dumnezeu, nu câştigat prin vreun merit uman, ci primit doar prin credinţa în Hristos.

Simplitatea şi puritatea închinării

Închinarea adusă lui Dumnezeu trebuie să fie în „duh şi adevăr”, cu sinceritate şi în conformitate cu Sfânta Scriptură. Tot ceea ce este poruncit în Cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu închinarea trebuie urmat, orice practică ce nu este poruncită explicit în Biblie fiind interzisă (principiul regulativ). Închinarea este centrată Dumnezeu şi nu pe om, în acelaşi timp, închinătorii fiind preocupaţi să menţină un spirit de respect, bucurie, căldură şi dragoste.

Centralitatea Bisericii

Biserica locală ocupă un loc central în scopul răscumpărător al lui Dumnezeu. Noul Testament nu spune nimic despre creştinismul fără biserică. Credincioşi botezaţi trebuie să facă parte dintr-o biserică pentru a se închina şi a-L sluji pe Domnul Dumnezeu. Prin exercitarea supravegherii pastorale şi a disciplinei, biserica este păstrată sănătoasă şi curată.

O ucenicie radicală

Baptiştii reformaţi iau foarte în serios adevărul că au fost răscumpăraţi prin sângele lui Hristos. Ei Îi aparţin lui Dumnezeu şi doresc să-L slăvească printr-o trăire în conformitate cu învăţătura Sfintei Scripturi. Conştienţi de faptul că au fost împăcaţi cu un Dumnezeu de trei ori sfânt, ei caută în mod activ să trăiască o viaţă sfântă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Ei nu se pretind a fi perfecţi, dar, în dependenţă de Dumnezeu, încearcă să trăiască o viaţă sfântă. De asemenea, ei caută în mod activ să-i conducă pe alţii la credinţa mântuitoare în Hristos.

În concluzie, baptiştii reformaţi împărtăşesc principii şi practici protestante (Sola Scriptura, Solus Christus, Sola gratia, Sola fide, Soli Deo gloria), calviniste (depravarea radicală, alegerea necondiţionată, răscumpărarea particulară, chemarea eficace, perseverarea sfinţilor în har), puritane (evlavia în închinare, prin aplicarea principiului regulativ; predicarea expozitivă; evlavia în educarea şi instruirea copiilor în familie; ucenicia autentică), specifice teologiei legământului (unitatea Bibliei: mai multe părţi, un singur mesaj; interpretarea Scripturii centrată pe persoana, lucrarea şi Împărăţia lui Isus Hristos; distincţia dintre Lege şi Evanghelie: Legea porunceşte şi condamnă, Evanghelia mântuieşte; o singură cale de salvare: Hristos i-a mântuit pe toţi aleşii Săi din toate veacurile; o perspectivă optimistă asupra istoriei: Hristos va veni din nou în curând), baptiste (practicarea rânduielilor Bisericii numai pentru cei credincioşi; disciplina Bisericii exercitată în dragoste; libertatea de conştiinţă; creşterea Bisericii prin proclamarea Evangheliei; preoţia tuturor credincioşilor).

(Mai multe articole despre baptiştii reformaţi puteţi găsi pe site-urile Seeking Reformed Baptists, Reformed Baptist Fellowship şi Reformed Reader.)

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2012/02/baptistii-reformati-cateva-elemente-distinctive/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: