Loraine Boettner – Doctrina reformată a predestinării

Boettner - copertaLa sfârşitul anului 2012, Editura Kingstone a publicat traducerea în limba română (realizată de Raul Kling) a unei valoroase lucrări de teologie reformată, devenită deja clasică – Doctrina reformată a predestinării –, aparţinând teologului prezbiterian american Loraine Boettner (1901-1990).

Scopul acestei cărţi, apărută în condiţii grafice de excepţie, nu este să prezinte un nou sistem teologic, ci să arate că învăţătura reformată este, dincolo de orice îndoială, susţinută de Sfânta Scriptură şi de raţiune.

Doctrina predestinării se bucură de relativ puţină atenţie în zilele noastre şi este imperfect înţeleasă chiar de cei care pretind a-i fi loiali. Tendinţa epocii noastre este să considere calvinismul un crez depăşit. Datorită atitudinii prezente faţă de calvinism şi a lipsei generale de informaţie privind aceste doctrine, considerăm că subiectul acestei cărţi este unul de mare importanţă.

Această doctrină a predestinării a ridicat, probabil, cel mai mare val de împotrivire şi a fost mai denaturată decât orice altă învăţătură din Scriptură. Menţionarea ei în prezenţa unora este ca fluturarea proverbialului fanion roşu în faţa unui taur înfuriat; aprinde cele mai cumplite pasiuni ale firii şi stârneşte un torent de calomnii. Chiar dacă oamenii luptă împotriva acestei doctrine, dacă o urăsc sau, poate, o înţeleg greşit, nu avem niciun motiv logic sau raţional să o aruncăm la gunoi. Întrebarea reală şi de cea mai mare importanţă nu este: cum o privesc oamenii, ci: este ea adevărată?

Unul dintre motivele pentru care mulţi oameni, chiar cei despre care se presupune că sunt educaţi, se grăbesc să respingă doctrina predestinării este ignoranţa totală cu privire la ce afirmă această doctrină şi ce învaţă Biblia despre ea. Ignoranţa nu e deloc surprinzătoare atunci când luăm în considerare lipsa pregătirii biblice din zilele noastre.

După toate legile raţiunii şi ale logicii, nimeni nu are dreptul să nege adevărul unei doctrine fără ca mai întâi să fi studiat fără prejudecăţi argumentele pro şi contra. Doctrina de faţă tratează câteva dintre cele mai profunde adevăruri revelate în Scriptură şi îi răsplăteşte generos pe cei care o studiază. Dacă cineva este dispus să o respingă fără ca mai întâi să-i studieze amănunţit afirmaţiile, să nu uite că aceasta a constituit convingerea fermă a multor oameni dintre cei mai minunaţi şi mai înţelepţi şi, în consecinţă, trebuie să existe argumente puternice în favoarea ei.

Doctrina predestinării a devenit, de lungul istoriei creştinismului, subiectul unor discuţii fără sfârşit, din care o mare parte a avut scopul de a o dilua sau chiar desfiinţa. Probabil că niciun subiect nu a atras atenţia gânditorilor fiecărei epoci mai mult decât acesta. Au fost abordate pe larg toate consecinţele: filozofice, teologice şi practice; şi, dacă există vreun subiect despre care putem spune că a fost epuizat, acesta este.

Pentru scrierea cărţii de faţă s-au folosit cu prisosinţă alte cărţi, astfel încât aceasta să conţină chintesenţa celor mai buni autori. În consecinţă, multe dintre argumentele ce se găsesc aici aparţin unor oameni superiori autorului.

Această carte nu este îndreptată împotriva unei denominaţii în particular, ci împotriva arminianismului în general. Cartea a fost scrisă în speranţa că cei care mărturisesc credinţa reformată vor dobândi o mai bună înţelegere a marilor adevăruri tratate aici şi vor pune un mai mare preţ pe moştenirea lor; iar cei care nu au cunoscut până acum acest sistem ori i s-au împotrivit vor fi convinşi de veridicitatea lui şi vor ajunge să-l îndrăgească.

Volumul poate fi comandat de pe site-ul Proiectului Tyndale.

Permanent link to this article: https://www.monergism.ro/index.php/2013/01/loraine-boettner-doctrina-reformata-a-predestinarii/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: